بازی شیر یا خط اینترنتی - shir o khat
شیر یا خط - شیر و خط - شیر خط

شیر و خط اینترنتی - shir khatشیر یا خط
شیر یا خط با یا دوستان فیس بوکی خود به اشتراک بگذارید. توییت کردن در باره شیر یا خط بر روی توییتر دخیره کردن شیر یا خط در حساب Delicious خود شیر یا خط را بر روی Reddit ارسال کنید شیر یا خط را بر روی Stubmleupon ارسال کنید